Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Older man and woman at computer

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ thông tin trực tuyến của bạn.

Cách tự bảo vệ mình

Hand using a computer mouse

Tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình khi giao dịch trực tuyến với bất kỳ tổ chức nào.

Chọn Sun Life ở khu vực khác

Tìm kiếm thông tin pháp lý, bảo mật, an ninh và cảnh báo gian lận tại địa phương nơi bạn giao dịch với Sun Life.

Chọn vùng Sun Life khác

Cam kết bảo mật thông tin toàn cầu của chúng tôi

Young males and a young female looking at a laptop in an office
Hãy đọc cam kết bảo mật của chúng tôi tại Việt Nam. Dưới sự cam kết bảo mật thông tin toàn cầu của chúng tôi, bạn có thể tự tin hợp tác với Sun Life, cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Thông tin pháp lý ở Việt Nam

Tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện sử dụng trực tuyến của chúng tôi tại Việt Nam.